Yetişkinlere verilen eğitimlerde en önemli şey eğitimin interaktif olmasıdır. Eğitimlerde ders ya da konferans şeklinde verilen eğitimlerde, dinleme ve kavrama oranı düşmektedir. Bu eğitimlerde eğitmenin soru cevap ve tartışma ortamı yaratması, ve grup çalışmalarına ağırlık vermesi çok önemlidir. Eğitmen bir moderatör olarak sınıfta görev yaparken, katılımcıların fikir üretmelerini ve doğruyu kendilerinin bulmasına yardımcı olması gerekir. Eğitmen sadece yol göstermeli ve doğru düşünceleri sınıfta tartışmaya açmalıdır. Satır aralarında verilmek istenen mesajlar iletilebilir.

İşlenecek konuya ilişkin oyun ve yarışmalar ise katılımı ve motivasyonu arttırdığından, öğrenilen bilgi ve davranışların tekrarlanması ve akılda kalmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle oyun ve yarışmaların eğitim içeriği kadar dikkat ile hazırlanması gerekir. Kurumsal Kültür Yarışması bu nedenle katılımcılara yarışmaya hazırlanırken ve yarışma sırasında bilgi edinmeleri için çok etkili bir uygulama olarak görülmektedir. Bu yarışma sayesinde şirket ile ilgili temel ve özel bazı bilgilerin çok kolayca katılımcılara aktarıldığı ve bu bilgilerin kalıcı hafızaya kaydedildiği gözlenmektedir.

Örneğin bu yarışmada yaklaşık şirketle ilgili en az 150 farklı konu katılımcılara öğretilebilmektedir. Ancak yarışma soruları ve alternatif cevapların çok dikkatli hazırlanması gerekir. Her soru en az 4 cevap ile doğru planlanırsa 3 online yarışmada 20 şer soru ile 240 cevap içinde istediğimiz bilgileri kavratmamız mümkündür. Ayrıca final yarışmasında 5 katılımcının 20 şer soruyu cevaplaması ile en az 100 konu daha belleklere kazınabilir.